рус   eng   укр

Податковий кодекс: ПДВ – зміни

 

1) Ставки Податку:

  • з 1.01.2011 р. до 31.12.2013 р. - 20%.
  • З 1.01.2014 р. - 17%.

2) З об`єкта обкладення ПДВ виключені консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру.

3) З 1 січня 2011 звільняються від оподаткування операції з поставки житла (крім операцій з першої поставки нового житла), з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.
4) Право на застосування квартального звітного періоду мають платники податку на додану вартість, обсяг оподатковуваних операцій у яких за 12 останніх послідовних календарних місяців не перевищує 3 млн. грн. і мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток.
5) Процедура добровільної реєстрації платників податку на додану вартість:
Якщо обсяги оподатковуваних операцій є меншими 300 тисяч гривень, така особа може бути зареєстрованим платником ПДВ, за умови, якщо обсяги поставок товарів / послуг іншим платникам податків за останні 12 календарних місяців сукупно складають не менше 50 відсотків загального обсягу поставок (не було передбачено діючими нормами закону ).
Ці ж умови можуть стати підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу.
 При цьому про анулювання реєстрації платника податку податковий орган зобов`язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.
6) Датою збільшення податкових зобов`язань та податкового кредиту платників податку, які здійснюють постачання / отримання товарів / послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів і без права власності на такі товари / послуги, визначається за загальними правилами, тобто виходячи з правила першої події.
Чинний порядок оподаткування таких операцій залишився тільки по операціях з експорту товарів, згідно з яким право на застосування нульової ставки має комітент.
7) Особи, які перейшли на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи оподаткування і не були зареєстровані платниками ПДВ, підлягають обов`язковій реєстрації платниками податку на додану вартість з урахуванням вимог Кодексу. Обсяг оподатковуваних операцій (300 000 гривень) визначається, починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування.
8) Особа, утворена в результаті реорганізації платника податків (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новостворена особа в порядку, визначеному Податковим кодексом, в тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов`язки по сплаті податку у зв`язку з розподілом податкових зобов`язань або податкового боргу.
 При цьому на відміну від нині діючих норм Закону, в таких платників не виникає зобов`язання нараховувати умовний продаж за такими операціями на залишки товарно-матеріальних цінностей.
9) Право на податковий кредит. Якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.
 Передбачено, що податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов`язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.
Платники, які застосовують касовий метод (в умовах Податкового кодексу України є особи, які надають житлово-комунальні послуги), мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку.
Визначено, що не дає права на віднесення сум податку до податкового кредиту податкова накладна, виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду.
10) Передбачено порядок розподілу податкового кредиту між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями.
Такий розподіл проводиться протягом усіх звітних періодів поточного року відповідно до частки використання товарів, визначеної за результатами співвідношення оподатковуваних і неоподатковуваних операцій у попередньому календарному році з перерахунком в останньому звітному періоді поточного року.
11) Передбачається запровадження автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість платникам, які відповідають одночасно певним обов`язковим критеріям (сумлінним платникам) та нарахування пені за несвоєчасне відшкодування таким платникам.
12) Подання електронної звітності:   
            1) передбачено подання платниками ПДВ разом з податковою звітністю за відповідний звітний період реєстрів виданих та отриманих     податкових накладних в електронному вигляді.
           2) вводиться поетапна реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, згідно з якими тільки податкова накладна, зареєстрована в Єдиному реєстрі, є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту.